Insiejsza

41 tekstów – auto­rem jest In­siej­sza.

Jeśli w pier­wszym ak­cie po­jawia się ja­kaś nic nie znacząca osoba,
to w os­tatnim z pew­nością będzie trzy­mała nóż w ręce. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 marca 2010, 23:42

Uczę się Ciebie codzien­nie od nowa,
bo lu­bię stwarzać no­wy początek końca,
który w re­zul­ta­cie może oka­zać się nieskończonością. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lutego 2010, 18:41

W mo­jej życiowej in­wenta­ryzac­ji zauważam,
że mi­mo ut­ra­ty ważności,
wciąż za­legasz mi na półkach. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 listopada 2009, 14:25

Nic nie zos­tało we mnie już ze mnie,
wszys­tko ' de­mony ' zjadły tajemne. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 listopada 2009, 16:36

Pragnę uk­ryć się w małej krop­li co była łzą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 listopada 2009, 15:12

- Dziękuję,że jes­teś. Że mogę być.
- Nie ma za co... Prze­cież nie masz za co dziękować.
- Tak myślisz? My­lisz się. O ta­ki skarb bi­li się na­wet piraci. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 listopada 2009, 21:34

Każda chwi­la z Tobą
jest jak adoracja. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2009, 11:10

W umysłowej oczyszczal­ni ścieków by­wa tak,
że bra­kuje miej­sca na ko­lej­ne szambo. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 listopada 2009, 22:55

Aby żyć,
na­leży szczęście na­par­stkiem pić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2009, 22:56

- chciałabym aby mój związek był idealny..

- a jak ta­ki związek miałby wyglądać.?

- idealnie..

- wys­tar­czy zna­leźć idealną partnerkę..

- i ideal­ne­go partnera..

- i będzie jak.?

- idealnie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 listopada 2009, 16:23
Insiejsza

Liryczna, komiczna, choleryczna, apetyczna... Może?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność